Projekt badawczo-rozwojowy

"Utworzenie Nefropedii.pl - krajowej biblioteki obrazów biopsji nerek u dzieci, będącej uniwersalną, otwartą i repozytoryjną platformą hostingową i komunikacyjną"


realizowany przez Klinikę Kardiologii i Nefrologii Dzieciecej

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2010 - 2013,

finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Kierownik projektu:

prof dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka